Kaj lahko storimo v primeru razlitja industrijskih in motornih olj?

Dnevno se pri svojem delu srečujemo z različnimi kemikalijami. Nekatere izmed njih vsebujejo nevarne snovi, kar lahko ob nepravilnem rokovanju privede do neprijetnih nezgod.

Ena kapljica motornega olja lahko onesnaži milijon kapljic pitne vode.
Industrijska in motorna olja so razvrščena kot nenevarna za človeško zdravje. Kljub temu pa razlita olja onesnažujejo okolje in je potrebno preprečiti njihovo absorbcijo v tla, pronicanje v podtalnico ali izpust v površinske vode. Mineralna in sintetična olja so težko razgradljiva, saj so lažja od vode in na več načinov škodljivo vplivajo na vodni ekosistem in okolje.

Mnogo težje posledice za okolje pa predstavljajo izrabljena olja, ki imajo zaradi obratovalne temperature spremenjeno kemijsko strukturo, vsebujejo težke kovine in izrabljene dodatke za boljše delovanje. Izrabljena olja so izredno nevarna za zdravje (zastrupitve in akumulacija strupenih snovi) in hkrati močno obremenjujejo okolje, zato v primeru razlitja olj posezite po primernem absorberju.

Absorber za profesionalno in domačo rabo

Rokovanje z absorberjem:

 • Uporaba je zelo enostavna, saj se absorber le posipa po razliti tekočini, ki jo nato vpije.
 • Po uporabi je absorber potrebno shraniti v posebno posodo in z njim ravnati kot z nevarnim odpadkom.
 • Nevarne odpadke zbirajo na zbirnih mestih podjetja za odvoz odpadkov.
 • Informacije o nevarnih snoveh in načinu rokovanja v primeru nezgode so navedene v varnostnih listih, priloženih ob nakupu izdelka.

Najpogosteje se uporablja:

 • na cestiščih in ostalih trdnih površinah,
 • v industriji,
 • v laboratorijih,
 • v predelavi in produkciji olja,
 • v gasilskih enotah in civilnih zaščitah,
 • na letališčih in pristaniščih,
 • za domačo uporabo (v hiši ali na vrtu).

Svetovna zdravstvena organizacija (SZO) opredeljuje neprečiščena in manj obdelana mineralna olja kot karcinogena, prečiščena pa kot nekarcinogena. Kljub temu, da sintetična olja niso razvrščena kot nevarna, lahko ob stiku povzročajo blažje zdravstvene težave kot so slabost, prebavne motnje, itd.

Za pomoč in dodatne informacije pri izbiri najustreznejšega absorberja se posvetujte z našimi strokovnjaki preko e-maila shop@mm-intercom.si ali preko številke 01/ 29 27 960.