Masti

Mast sestavlja zmes baznega olja in gostila, pri čemer z različnimi kombinacijami primesi enega ali drugega dobimo mast s specifičnimi lastnostmi glede na njeno namembnost. Funkcija tankoslojnega mazalnega filma skrbi za čim manjše trenje med površinami, prenos toplote in zaščito površin pred drugimi možnimi vplivi. Za doseganje najoptimalnejših rezultatov (znižanje stroškov vzdrževanja) glede na področje uporabnosti so se razvile različne vrste masti. Te morajo zadostovati dejavnikom, kot so namen uporabnosti, hitrost delovanja, različne obremenitvene stopnje, temperaturna območja in vplivi okolja. Tako zahtevajo npr. ležaji, kjer dosegamo velike hitrosti obratovanja, in ležaji, kjer so hitrosti majhne in delujejo pod večjimi obremenitvami, popolnoma različno mazivo za njihovo delovanje.

Delovna temperatura
Pri izbiri masti je ključen dejavnik delovna temperatura, saj lahko uporaba masti v temperaturnem območju, za katerega ni predpisana, povzroči njeno razgraditev in posledično okvaro delov. Uporabljena mast ne sme imeti predpisane nižje delovne temperature od temperature, v katerih bo uporabljena. Tako previsoka temperatura povzroči oksidacijo (mazivo potemni), mast postane bolj tekoča, njen učinek se zmanjša in posledično se skrajša življenjska doba opreme. Prenizka delovna temperatura pa povzroči zgostitev masti, s čimer mazalni film masti ne mora opravljati svoje funkcije pravilnega mazanja delovnih površin, povečata se trenje in obraba, življenska doba opreme ali stroja se skrajša.

Operativna obremenitev
Z različno stopnjo obremenitve se spreminja tudi gostota baznega olja v masti. Gostejše bazno olje omogoča tvorbo gostejšega zaščitnega filma, zato je ob večjih obremenitvah mast dlje na svojem mestu in bolje ščiti mazalno mesto (npr. ležaj). Pri previsoki gostoti je delovanje omejeno in se kaže s povečano delovno temperaturo. To lahko povzroči zdrs, trenje, povečano obrabo, krajšo obratovalno dobo elementov in posledično stroja. Pri prenizki gostoti mast zlahka uide iz mazalnega mesta, spremeni se lahko njena struktura, poveča obraba in skrajša doba delovanja.

Zaščita proti koroziji
Korozijo si največkrat predstavljamo kot nastanek rje (železovi oksidi). Splošno pa zajema vse  kemične reakcije kovin z njeno okolico in vpliva na njihovo sestavo in uporabnost (videz, moč materiala, prepustnost tekočin in plinov itd.). Dolgotrajna zaščita pred korozijo preprečuje nastanek škode na delovnih strojih in opremi in dolgoročno pomeni znižanje vzdrževalnih stroškov in povečanje produktivnosti zaradi manjšega števila obratovalnih zastojev. Kvalitetna mast mora vsebovati kakovostne dodatke proti koroziji, s čimer zagotovi dolgotrajno delovanje in zaščito delovnih strojev in opreme.

Hitrost delovanja
Viskoznost osnovnega olja v masti mora ustrezati hitrosti delovanja, da se valjni elementi lahko prosto gibljejo in ostanejo pri višji hitrosti zadostno mazani. Prekomerno mazanje in/ali pregosta mast povzročata njeno penjenje. Ti dejavniki lahko povzročijo pregrevanje, zdrs ali povečanje upora in skrajšajo življenjsko dobo maziva in enote. Prenizka količina masti enako vpliva na povečano trenje, višjo delovno temperaturo in hitrejšo obrabo. Prevelika hitrost zaradi vztrajnostnega učinka odstrani mast iz mesta, kjer se zahteva njeno delovanje. Zaradi nezadostne količine mazalnega filma se pričakuje krajša življenjska doba strojev, opreme in masti.

Za pravilno in dolgoročno delovanje strojev in opreme svetujemo uporabo prave masti in v pravilnih količinah. V primeru višjih hitrosti je priporočljivo uporabiti masti z višjim DMN faktorjem.

Visoko kvalitetne masti ustrezajo najzahtevnejšim tehnološkim zahtevam!

S preudarnim izborom svetovno poznanih proizvajalcev in z vključitvijo specializiranih proizvajalcev masti lahko ponudimo rešitev za vsako aplikacijo za vse vrste industrij! 

Naš program ponudbe zajema:

Univerzalne masti

Z uporabo univerzalnih in večnamenskih masti se zmanjša poraba po dodatnih masteh. S pokritjem širšega področja uporabe se znižajo možnosti napačne uporabe maziv in preprečitev možnega nastanka škode na delovnih strojih in napravah. Tudi nabava in skladiščenje postane z uporabo večnamenskih masti veliko enostavneje in racionalneje.

Masti za centralno mazanje

Vnos maziva na tehnično zahtevnejših področjih se danes aplicira z avtomatiziranimi sistemi. Mast mora pri uporabi v različnih pogojih ohranjati svoje črpne lastnosti za maksimalni izkoristek. S pravim izborom masti za centralno mazanje lahko poskrbite za varčno, zanesljivo in učinkovito delovanje delovnih strojev in opreme.

Visokotemperaturne masti

V industriji, kjer je mazivo izpostavljeno visokim temperaturam, se morajo uporabiti specialne masti, ki v pogojih povišane temperature ohranjajo svojo obliko in funkcionalnost. Poleg obstojnosti ob višjih temperaturah morajo ščititi tudi pred drugimi vplivi, kot so obremenitev, hitrost, vlaga, onesnaženje itd.

S široko ponudbo specialnih masti za aplikacije ob povišanih in ekstremnih temperaturah vam ponudimo pravo rešitev!

Nizkotemperaturne masti

Delovni stroji in oprema so lahko ob uporabi izpostavljeni nizkim temperaturam. Običajne masti pri nižjih temperaturah izgubijo mazalne sposobnosti. Zaradi nizkih temperatur postane mast gostejša in izgubi lastnost tečenja, saj tako ne more zagotavljati mazivnosti na vseh potrebnih delih delovnega stroja in opreme. Slabša mazivnost povzroči poškodbe in okvare delovnih strojev in opreme ter vpliva na višjo porabo energentov. S pravilno izbiro visokokakovostnih nizkotemperaturnih masti se izognete številnim stroškom in porabi časa.

Biorazgradljive masti

Pri obratovanju delovnih strojev in opreme, kjer uporaba maziv spornih naftnih derivatov lahko vpliva na okolje, se svetuje uporaba biološko razgradljivih maziv. Biorazgradljive masti se ob kontaktu z zemljo razgradijo in ščitijo okolje. Njihova uporaba je vedno bolj pogosta v industriji in raznih mobilnih enotah.

Masti za živilsko in farmacevtsko industrijo

Masti za živilsko in farmacevtsko industrijo predstavljajo posebno skupino. Njihova prisotnost ne sme vplivati na lastnosti končnega proizvoda in mora ohranjati nevtralnost do plastičnih mas in elastomerov. Za varstvo končnega uporabnika vseh živilskih in farmacevtskih proizvodov skrbijo stroga določila in standardi. Za doseganje neoporečnih proizvodov so zahteve in norme za maziva tovrstne aplikacije točno določene in strogo kontrolirane s strani mednarodno certificiranih organov, in sicer:

  • NSF  (National Sanitary Foundation) preizkuša in potrjuje zdravstveno in varstveno ustreznost proizvodov. Izdelki, ki izpolnjujejo te zahteve, nosijo oznako NSF.
  • H1 maziva se uporabljajo v živilsko predelovalnih industrijah in farmaciji, kjer obstaja možnost naključnega stika z živili in ostalimi povezanimi proizvodi.
Specialne/posebne masti in paste

Najzahtevnejši delovni pogoji v visoko specializiranih proizvodnjah potrebujejo za svoje delovanje maziva, ki vzdržijo zahtevne delovne pogoje. Izjemne mazalne lastnosti imajo inertne masti. Primerne so za uporabo povsod, kjer potrebujete mazivo, na katero ne vplivajo visoka ali nizka temperatura, prisotnost vlage, velike stopnje obremenitev ali visoke hitrosti.

 

Zastopamo:
Katalogi:Vsi katalogi >

Za pomoč in dodatne informacije se posvetujte z našimi strokovnjaki. Z veseljem vam bomo pomagali pri izbiri najustreznejše rešitve!

 

Izdelke lahko kupite v naši spletni trgovini.

Video knjižnica