Poslanstvo, vizija in vrednote

  • POSLANSTVO: Naše poslanstvo je združevanje strokovnih znanj in storitev ter inovativnih tehničnih rešitev visoke kakovosti z namenom povečanja učinkovitosti v proizvodno-industrijskih procesih. S ponudbo kakovostnih izdelkov ohranjamo skrb za varnost, zdravje in naše naravno okolje.
  • VIZIJA: Z neprestanimi vlaganji v izboljšave poslovnih procesov si prizadevamo za kontinuirano rast in mednarodni ugled podjetja. S krepitvijo položaja želimo postati najzanesljivejši oskrbovalec tehničnih izdelkov in izdelkov široke potrošnje za področje industrije, razvoja in novogradnje strojev in naprav tako na domačem kot tujih trgih.
  • VREDNOTE: Doseganje konstantne rasti in uspešnih rezultatov je odraz tudi naših vrednot, h katerim zavestno stremimo.
    Odlikujejo nas:
   • Kredibilnost: Skrbimo za vzpostavitev in ohranjanje visoke stopnje medsebojnega zaupanja in s tem trdnih partnerskih odnosov.
   • Kakovost: Prizadevamo si za zagotavljanje najvišje kakovosti izdelkov in storitev s poenostavljenimi, preudarnimi in ustreznimi rešitvami!
   • Dinamičnost: Sledenje svetovnim tržnim trendom in neprekinjeno učenje sta stalnica našega podjetja.