Pogosta vprašanja

1. Zakaj uporabljati profesionalna orodja za montažo ležajev?

Ob nepravilni montaži ležajev lahko le-te poškodujemo do te mere, da so uničeni ali pa vsaj močno zmanjšamo njihovo življenjsko dobo. Svetujemo Vam, da ležaje montirate s segrevanjem ležajev na induktivnih grelcih s kontrolo temperature ležajev in profesionalnim mehanskimi orodji. Na ta način, bodo ležaji dosegli maksimalno življenjsko dobo.


2. Kateri so najpogostejši vzroki odpovedi ležajev?

Naštejemo lahko štiri glavne vzroke prezgodnje odpovedi ležajev:

  • Pomanjkljivo mazanje je vzrok odpovedi po raziskavah okoli tretjine vseh ležajev. Medtem ko lahko trajno namazane montirate in pozabite, za vse ostale ležaje velja, da je potrebno redno skrbeti za pravilno mazanje.

Kjer ročno mazanje iz različnih vzrokov ni možno, je mogoče namestiti popolnoma avtomatske sisteme mazanja.

  • Utrujenost materiala je kriva za naslednjo tretjino odpovedi ležajev. Kadar so stroji preobremenjeni, neuravnoteženi, nesoosni so ravno ležaji tisti, ki plačajo davek. Ti nenormalni pogoji povzročajo neželjene obremenitve na ležaje, ki se posledično okvarijo mnogo hitreje kot pa v normalnih pogojih delovanja. Večino teh težav je mogoče zaznati s tehnikami preventivne diagnostike, dolgo preden se zgodijo okvare.
  • Nepravilna montaža je kriva za okoli 15% odpovedi ležajev. Večina dobaviteljev ležajev organizira tečaje, kjer se vzdrževalci učijo, kako pravilno uporabljati orodja za montažo ležajev.
  • Kontaminacija (vdor vode, opilkov …) ležajev prav tako zakrivi okoli 15 % odpovedi. V izogib kontaminaciji lahko uporabniki uporabljajo zatesnjene ležaje.

3. Kakšna je moč pnevmatskih pogonov?
Pnevmatski sistemi so močnejši od mehanskih motorjev iste teže.


4. Kakšna je življenjska doba pnevmatskih cilindrov?
Zračni cilindri so zasnovani tako, da prenesejo več milijonov gibov predenj se obrabijo.


5. Kako zahtevna je montaža električnega aktuatorja?
Montaža električnega aktuatorja je preprosta in jo lahko izvede celo oseba brez posebnega tehničnega znanja.


6. Kakšen je cenovni nivo električnih aktuatorjev?
Cena električnih aktuatorjev je dovolj nizka, da omogoča uporabo za npr. avtomatsko odpiranje vrat, avtomatsko dviganje televizorja iz omare, nastavljanje delovne višine pulta,… in ostale aplikacije v domačem gospodinjstvu.


7. Kakšna je razlika med pnevmatskimi cilindri in električnimi aktuatorji?
Če potrebujete linearni pomik je najenostavneje uporabiti električni aktuator, ki za delovanje potrebuje le električno energijo. Pnevmatski in hidravlični cilindri potrebujejo za delovanje še mnogo dodatne opreme (ventili, kompresorji, cevovod,…) ki dodatno podraži aplikacijo.


8. Kakšne prednosti prinaša uporaba induktivnih grelcev proti tradicionalnim tehnikam montaže ležajev?

  • Indukcijski grelci imajo vgrajen temperaturni senzor za natančno kontrolo segrevanja ležajev oz. za zaščito proti pregretju ležaja.
  • Segrevanje ležajev z induktivnim grelnikom je brez kontaktno in ne vnaša nečistoč v sam ležaj.
  • Segrevanje ležajev z indukcijo je varno, saj se segreva le ležaj.

Starejša metoda montaže ležajev je namreč segrevanje ležajev v ogrevani oljni kopeli. Ta metoda se uporablja še redko kje, saj je segreto olje nevarno ter vnaša v ležaj nečistoče ob tem pa se ležaji lahko hitro pregrejejo.


9. Zakaj je potrebno ob vzdrževalnih delih zagotoviti soosnost?

Ob montaži strojev moramo paziti na soosnost gredi. Nesoosnost povzroča nesimetrične obremenitve, vibracije in je poleg pomanjkanja mazanja, glavni razlog strojelomov in odpovedi strojev. Vršimo meritve soosnosti, nudimo pa tudi opremo za meritve soosnosti.


10. Zakaj je potrebno uporabljati orodja za demontažo ležajev?

Snemanje večjih ležajev zahteva uporabo velikih sil. Ob tem lahko orodje zdrsne ali kovinski deli počijo Nevarnost poškodb je ob tem velika. S profesionalnim orodjem in upoštevanjem varnostnih navodil bo Vaše delo varno.