Diagnostika strojev

V preteklosti so stroje začeli vzdrževati oz. popravljati šele takrat, ko je do okvare že prišlo. Takšno vzdrževanje se je izkazalo za drago in neučinkovito in s tem se je kasneje razvilo preventivno vzdrževanje, kjer se dele strojev zamenja še pred okvaro. Število zastojev se je močno zmanjšalo, povečale pa so se zaloge rezervnih delov in stroški, saj so dele zamenjali že pred njihovo dejansko iztrošenostjo.

Sodobno vzdrževanje temelji na nadzorovanju stanja stroja, saj lahko stroj nadzorujemo kar med njegovim delovanjem. Dovršena oprema za zbiranje in analizo podatkov omogoča zaznavanje okvar že v zelo zgodnji fazi, s čimer vzdrževalci lahko ocenijo, kako dolgo bo stroj še varno obratoval in tako lažje planirajo nadalnje posege. S preventivnim pregledom stroja se izognemo nenadnim okvaram in ustavitvam proizvodnje ter s tem tudi škodi, ki bi lahko nastala.

Nudimo vam naslednje preventivne storitve:

 • Merjenje vibracij
  V našem podjetju izvajamo nadzor stanja strojev s pomočjo merjenja vibracij. Vzrok za nastanek vibracije (nihanja) je vzbujanje, ki hoče sistem premakniti iz ravnovesne lege. Neuravnovešenost, nesoosnost, napaka v ležaju, odlomljen zob zobnika, itd… so vse dejavniki vzbujanja. Če teh dejavnikov ne bi bilo, tudi vibracij ne bi bilo. Z meritvami poskušamo te dejavnike odkriti, naloga vzdrževanja pa je, da jih pravočasno odpravi. Najboljše rezultate dosežemo s stalnim nadzorom strojev (on-line), ali pa da jih nadziramo vsaj dovolj pogosto (off-line). Več o merjenju virbraciij obiščite spletno stran proizvajalca Schaeffler.
 • Meritve soosnosti osi in gredi
  Poleg merjenja vibracij izvajamo tudi storitev uravnavanja gredi, ki so v gredni vezi. Raziskave so pokazale, da 50% okvar strojev izhaja iz nepravilne uravnanosti gredi. Nepravilno uravnane gredi ustvarjajo moment, ki povzroči reakcijske sile v ležajih gonilnega in gnanega stroja. Zaradi povečane obremenitve se življenjska doba ležaja zmanjša. Prav tako se hitreje izrabijo tesnila, kar dodatno poveča možnost okvare ležaja zaradi vdora vlage in nečistoč ter izgube maziva. Več o meritvah soosnosti osi in gredi obiščite spletno stran proizvajalca Schaeffler.
 • Meritve napetosti jermen
  Pravilna napetost jermena je bistveni pogoj za dosego njegove največje življenske dobe. Poleg tega pravilna napetost jermena zagotavlja manjšo obrabo pogonskih komponent in s tem znižanje stroškov ter povečanje stroškovne učinkovitosti. Več o meritvah napetosti jermenov obiščite spletno stran proizvajalca Schaeffler.
 • Meritve soosnosti jermenic
  Nesoosnost jermenic in verižnikov povzroča prekomerno obrabo pogonskih elementov in energetske izgube. S soosnostjo zagotovimo manjše izgube in tako zagotovimo večjo stroškovno učinkovitost. Več o meritvah soosnosti jermenic obiščite spletno stran proizvajalca Schaeffler.

Za pomoč in dodatne informacije se posvetujte z našimi strokovnjaki. Z veseljem vam bomo pomagali pri izbiri najustreznejše rešitve!