Certifikati in priznanja

S pridobitvijo priznanj in strokovnih certifikatov podjetje potrjuje kakovost, strokovnost in kompetentnost svojega poslovanja.

ISO STANDARD

ISO 9001

Sistem vodenja kakovosti

ISO 14001

Sistem ravnanja z okoljem