Skrb za kadre

Stabilno rast podjetja pripisujemo intuitivnemu vodstvu in kompetentnim sodelavcem, ki so strokovnjaki na svojem področju. Posebno pozornost posvečamo timski sinergiji, občutku pripadnosti in zvestobi ter poudarjamo besedo MI pred JAZ. Pomemben gradnik uspešnosti našega kolektiva je spoštljiva poslovna kultura, na podlagi katere vzpodbujamo lojalnost in transparentnost, kar prispeva k pozitivno naravnanemu odnosu do sodelavcev in okolice. Ključen element dobrih poslovnih rezultatov je ugodno poslovno okolje, ki:

   • je urejeno in stimulativno
    Z neprestanim izboljševanjem delovnih razmer in participativnim določanjem ciljev si prizadevamo za prijetno in sproščeno delovno vzdušje, ki motivacijsko vpliva na naše zaposlene. Cenimo njihovo znanje in sposobnosti ter spodbujamo odkrito komunikacijo ter sodelovanje.
   • omogoča odlične možnosti strokovnega in osebnega razvoja
    Naš cilj je zaposlovati aktivne posameznike z željo po neprestanem strokovnem in osebnem napredku. Približati se jim poskušamo s prepoznavanjem njihovih prioritet in ključnih kompetenc. Veščine naših zaposlenih aktivno razvijamo in utrjujemo z izobraževalnimi seminarji in interaktivno usmerjenimi delavnicami namenjenim kultivaciji njihovih sposobnostih za doseganje dobrih poslovnih rezultatov.
   • nudi nagrado za angažiranost in samoiniciativnost
    Samoiniciativnosti v našem podjetju pripisujemo veliko težo. Ciljno usmerjeni zaposleni, željni znanja in napredka, ki znajo pridobljeno znanje učinkovito prenesti v poslovne rezultate, so vedno deležni pozornosti in nagrade za minulo delo.