Diagnostika strojev

V preteklosti so stroje začeli vzdrževati oz. popravljati šele takrat, ko je do okvare že prišlo, kar se je izkazalo za drago in neučinkovito metodo. Kasneje so se razvile tehnologije vzdrževanja z menjavo strojnih delov še pred morebitno okvaro. Število zastojev se je posledično močno zmanjšalo, povečale pa so se zaloge rezervnih delov in stroški menjave.

Namen tehnologij vzdrževanja

Z različnimi tehnologijami vzdrževanja se povečujejo zanesljivost delovanja naprave in zmanjšanje izpadov proizvodnje. Podaljša se tudi življenjska doba posameznih strojnih elementov in izboljšajo se varnostne razmere. Poleg vzdrževanja je pomembno tudi redno servisiranje, kombinacija obojega namreč prinaša produktivnost v proizvodnji in zadovoljstvo končnih kupcev.

Različne tehnologije vzdrževanja

Reaktivno (korektivno) vzdrževanje

Tovrstno vzdrževanje pride v poštev, ko se že pojavi okvara stroja. Strojni element se pokvari brez opozorila in potrebno je na novo postaviti načrt in vzpostaviti sredstva za popravilo.

Preventivno vzdrževanje

Preventivno vzdrževanje je strategija vzdrževanja opreme, ki temelji na zamenjavi, remontu ali ponovni izdelavi strojnega elementa v fiksnem intervalu, ne glede na njegovo stanje v času delovanja. Preventivno vzdrževanje delimo na manjše (osnovno vzdrževanje npr. čiščenje, mazanje, rutinske nastavitve) in večje (zahtevnejše vzdrževanje npr. menjava ležaja, zobnika, cevi).

Predvidljivo vzdrževanje

Proces, ki zahteva združevanje tehnologije in spretnosti ljudi, hkrati pa za ta namen uporablja vse razpoložljive podatke o diagnostiki in učinkovitosti, zgodovino vzdrževanja, dnevnike operacij in podatke o načrtovanju za pravočasno sprejemanje odločitve o zahtevah za vzdrževanje kritične opreme. Vzdrževanje strojne opreme poteka na predvidljiv oz. točno določen čas.

Prokativno vzdrževanje

Proaktivno vzdrževanje na splošno vključuje vse naloge, ki se uporabljajo za napovedovanje ali preprečevanje izpada opreme.

Samovzdrževanje

Samovzdrževanje je nova tehnologija, ki temelji na robotiki. Stroj se samodejno vzdržuje, spremlja in diagnosticira in če pride do kakršne koli okvare ali degradacije, lahko še nekaj časa ohranja svoje funkcije.

Storitve preventivnih vzdrževanj

S preventivnimi pregledi stroja se izognemo nenadnim okvaram in ustavitvam proizvodnje, s tem pa tudi nastali škodi.

V namen preprečevanja neželene škode vam nudimo vrsto preventivnih storitev:

 • Merjenje vibracij
  V našem podjetju izvajamo nadzor stanja strojev s pomočjo merjenja vibracij. Z meritvami poskušamo odkriti dejavnike vzbujanja, naloga vzdrževanja pa je, da jih pravočasno odpravi. Najboljše rezultate dosežemo s stalnim nadzorom strojev (on-line) ali pa tako, da jih nadziramo vsaj dovolj pogosto (off-line).
 • Meritve soosnosti osi in gredi
  Izvajamo tudi storitev uravnavanja gredi, ki so v gredni vezi. Raziskave so pokazale, da 50 % okvar strojev izhaja iz nepravilne uravnanosti gredi. Zaradi povečane obremenitve se življenjska doba ležaja zmanjša. Prav tako se hitreje izrabijo tesnila, kar dodatno poveča možnost okvare ležaja zaradi vdora vlage in nečistoč ter izgube maziva. Za več informacij o meritvah soosnosti osi in gredi preverite spletni katalog proizvajalca Bega Special Tools.
 • Meritve napetosti jermen
  Pravilna napetost jermena je bistveni pogoj za dosego njegove največje življenjske dobe. Poleg tega pravilna napetost jermena zagotavlja manjšo obrabo pogonskih komponent in s tem znižanje stroškov ter povečanje stroškovne učinkovitosti. Za več informacij o meritvah napetosti jermenov obiščite spletno stran proizvajalca Optibelt.
 • Meritve poravnanosti jermenic
  Neporavnanost jermenic in verižnikov povzroča prekomerno obrabo pogonskih elementov in energetske izgube. S poravnanostjo jermenic zagotovimo manjše izgube in tako večjo stroškovno učinkovitost. Za več informacij o meritvah poravnanosti jermenic preverite spletni katalog proizvajalca Bega Special Tools.
Galerija