Družbena odgovornost

Naše vodilo je združevanje strokovnih znanj in učinkovitih materialov za doseganja maksimalnih izkoristkov z minimalnimi vplivi na okolje.

Skrb do družbe in našega okolja …

Novi trendi na področju trajnostne energije narekujejo razvoj energetsko učinkovitih tehnologij in zdravju prijaznih materialov. Naša vloga se kaže predvsem pri uspešnem obvladovanju ponudbe tehnološko najsodobnejših izdelkov in storitev ter prenosu pridobljenega strokovnega znanja na naše stranke.

Strankam svetujemo o najbolj optimalni izbiri izdelka tako z ekonomskega, kot tudi s tehnološkega stališča. Skrbimo za kontinuiran dostop do vseh informacij in izobraževanj, ki so potrebni, da so naši partnerji v neprestanem stiku z najnovejšimi trendi, pristopi in tehnologijami. Zaradi tega proizvodno-procesna podjetja delujejo z manjšim številom izpadov delovanja, kar pripelje do nižjih stroškov in tudi manjše količine odpadkov, ki nastanejo ob vzdrževalnih delih. Posledično se nabava materiala izvaja manj pogosto, kar privede do operativno nižjih stroškov oz. racionalizacije poslovnega procesa, kar je ključ za optimalno izrabo sredstev in doseganje učinkovitosti poslovanja.