Kako analizirati vzrok za slabo tesnjenje tesnilne pletenicePrevisoke hitrosti,  napaka pri montaži in pretegnitev → vse to lahko povzroči okvaro tesnilnega sistema!

Za odkritje vzroka slabega tesnjenja in posledično okvare tesnilnega sistema je potrebna analiza tesnilnih materialov, opreme in delovnega okolja tesnilnega sistema. Predstavljamo najbolj učinkovite metode za analizo slabega tesnjenja tesnilne pletenice.

Poznavanje mejnih vrednosti tesnilnega elementa

Opazovanje mesta, kjer je prišlo do okvare

Analiza obrabljenih pletenic

Preučitev vzrokov poškodbe pletenice

Natančen razgovor z vzdrževalci opreme in strojev

Poznavanje mejnih vrednosti tesnilnega elementa je bistvenega pomena.

Kratica ”STAMPS” pomaga pri določitvi in izboru tesnilnega materiala.

S Size (velikost) Je bil izbran material ustrezne velikosti? So bili tesnilni obroči odrezani na pravo dolžino?
T Temperatura Preverite temperaturo v sistemu in jo primerjajte s temperaturo, predpisano od proizvajalca tesnilnega materiala.
A Aplikacija Nekatere pletenice so izdelane za uporabo samo za rotacijsko tesnjenje, nekatere samo za recipročno tesnjenje, nekatere za statično, nekatere so primerne za vse tri oblike tesnjenja ali kombinacije dveh.
M Medij Poznati moramo vrsto testiranega medija, saj mora biti tesnilni material kemično odporen nanj. Potrebno je tudi poznavanje sestave medija (brez vsebnosti abrazivnih delcev, ki lahko neodporne tesnilne materiale poškoduje).
P Pressure (tlak) Tesnilni material mora biti odporen na pritisk, ki se pojavi v mediju.
S Speed (hitrost) Tesnilni material mora zagotavljati tesnjenje pri obodnih ali linearnih hitrostih, ki se pojavljajo med obratovanjem.

Raziščite ”mesto zločina”

Opazujte stroj med obratovanjem. Pozornost usmerite na zvoke, tresljaje ali vonj, ki jih stroj oddaja. Dim, tresljaji, vonj po zažganem, hreščeči zvoki, nihanje tlaka so le nekatere nepravilnosti med delovanjem stroja.

Preučite stanje stroja. Tesnilne pletenice so predstavnik robustnih tesnil, ki lahko zagotavljajo tesnjenje tudi v manj ugodnih pogojih, vedno pa obstaja omejitev zmogljivosti prilagajanja obrabi stroja.

Preglejte stebla ventilov in osi gredi na črpalkah, saj lahko poškodbe na tesnilni površini v obliki prask, rje in splošne grobe hrapavosti privedejo do povečanega puščanja.

Poškodovana os

Povečana zračnost na vrhu in dnu tesnilnega prostora lahko povzroči ekstruzijo, iztiskanje tesnilnega materiala ali pride do vdora večjih delcev v tesnilni prostor. Prevelika zračnost lahko privede do popolnega izrivanja tesnila iz tesnilnega prostora.

Slabi lažaji oz. povečana  ekscentričnost vrteče se osi lahko privedejo do povečanja reže med tesnilno površino in tesnjeno gredjo.

So vsi strojni elementi na svojem mestu? Pogosto se zgodi, da med vzdrževalnimi deli pozabimo na sestavni del med vgradnjo ali sestavimo opremo v napačnem zaporedju.

Analizirajte obrabljene pletenice

Analiza odstranjene obrabljene pletenice pokaže veliko o razlogih za prezgodnje puščanje.
Obrabljene pletenice je potrebno previdno odstraniti iz stroja in nato tesnilne obroče zunaj sistema natančno sestaviti. Pomagamo si lahko s kosi pletenice ali fotografijami, ki jih posnamemo ob postopni demontaži.

Preučite najpogostejše vzroke za nastanek poškodb

Pretegnitev. Najpogostejši razlog za nastanek poškodbe pletenice pri rotacijskih aplikacijah – npr. črpalkah. Vidi se kot zoglenela ali staljena površina na notranjem obodu pletenice. Intenzivnost poškodbe je največja pri zgornjem prstanu pletenice oz. pri pritisni prirobnici, kjer je pritisk na pletenico največji in se zmanjšuje z vsakim naslednjim prstanom.

Pri tesnjenju s pletenicami je dovoljeno manjše puščanje medija, ki maže in hkrati hladi segreti tesnilni material. Če je puščanje preprečeno, to privede do nekontroliranega nastanka toplote, ki poškoduje tesnilni material. Dovoljeno je rahlo puščanje, v sorazmerju z velikostjo premera gredi.

Obraba zaradi abrazije. Prepoznamo jo po izgubi tesnilnega materiala na notranjem premeru tesnilne pletenice – zgornja, spodnja in zunanja površina pa izgledajo nedotaknjene. Abrazija se pojavi, ko so v tesnjenem mediju prisotni trdi delci, ki jih puščanje zanese v tesnilni prostor med gredjo in tesnilno pletenico.

Abrazijo preprečujemo:
→ z izpiranjem tesnilnega prostora,
→ s čistim medijem,
→ z natančno prilegajočimi pušami ali distančnimi prstani.

Kadar se izpostavljenim abrazivnim delcem ne moremo izogniti, uporabimo odpornejše tesnilne materiale (na primer pletenice izdelane iz aramidnih vlaken).

Previsoka hitrost. Tesnilni material, ki je bil izpostavljen previsokim obodnim hitrostim tesnjena gredi, kaže poškodbe, podobne tistim ob pretegnitvi. Razlika se pojavi pri intenzivnosti poškodbe, ki pri preveliki hitrosti enakomerno pojavlja po vseh tesnilnih prstanih in ne na enak način kot pri pretegnitvi, kjer je največja intenzivnost na vrhu – ob pritisni prirobnici. Potrebna je izbira drugega materiala, ki lahko prenaša višje hitrosti.

Previsoka temperatura. Pri poškodbi pletenice zaradi previsoke temperature je potrebna zamenjava materiala za temperaturno obstojnejši material.

Kemični napad. Pri poškodbah pletenice zaradi kemičnega napada je potrebno zamenjati material pletenice za kemično obstojnejši material.

Napake pri montaži. Tesnilni prstani morajo biti pravih dimenzij, odrezani natančno, pod ustreznim kotom in nato previdno vstavljeni v tesnilni prostor.

Pogovorite se z vzdrževalci opreme in strojev

Vzdrževalcem strojne opreme (monterji tesnil, vzdrževalno osebje, operaterji, procesni inženirji, itd.) postavimo sledeča vprašanja…

  • Na kakšen način se pojavljajo napake? Najpogosteje se pojavita povišano puščanje in pregrevanje.
  • Ali se napake pojavljajo pogosto, redno ali gre za izoliran pojav?
  • Ali se je pred pojavom težav kaj spremenilo pri zamenjavi tesnilnega materiala, opremi ali na celotnem procesu?
  • Ali so bili pred pojavom težav opravljeni kakšni postopki, ki bi lahko vznemirili ravnotežje pri opremi; recimo čiščenje sistema?
  • Opis postopka vgradnje tesnil.

Koncept tesnjenja s pletenico je preprost, vendar sta iskanje vzrokov za poškodbe in njihova odprava mnogo težja, zato je natančna analiza poškodovanih pletenic, procesov in okolja delovanja strojev ključnega pomena. Opisane metode pripomorejo k lažji odpravi težav in optimizaciji izkoristka v industriji.

Želite izvedeti več?

Za določitev pletenic in izboljšanje tesnosti se obrnite na naše M&M intercom strokovnjake.

Za pripravo ponudbe nam posredujte informacijo o delovnih pogojih posnemala in geometrijo vodila, ki ga želite zaščititi. Na voljo smo preko emaila shop@mm-intercom.si oz preko telefona 01 29 27 960.