Mehanska tesnila Garlock 3-D Mixer

banner

 

 

 

 

 

 

Primer rešitve problematike z Garlock 3-D Mixer tesnili

Kupec

Vodilno podjetje za rafiniranje trstnega sladkorja.

Ozadje problematike

Obstoječi sistem tesnjenja s PTFE pletenicami v tesnilnem ohišju na gredi v mešalnikih za kristaliziranje sladkorja ni zagotavljal zadostne tesnosti. Namreč, pri postopku kristalizacije sladkorja, se trsni sirup najprej segreje, tako, da se lahko ob konstantnem mešanju vsebina vode upari s pomočjo vakuuma. Vakuum omogoča predelavo sladkorja pri nižjih temperaturah. Tak postopek preprečuje obarvanje (žganje) sladkornih kristalov. Zaradi nezadostne tesnosti obstoječega tesnilnega sistema s PTFE tesnilnimi vrvicami je bilo ohranjanje vauuma nemogoče. Z vstopom zraka v mešalnike se povečuje nevarnost uničenja pridelanega sladkorja.

Delovno okolje problematike

  1. Medij: Sladkor
  2. Delavna hitrost gredi: 120 obr./min
  3. Temperatura medija: 60°C
  4. Pritisk, ki ga doseže stroj: deluje v vakuumu
  5. Radialni oplet gredi: 1,25 cm – 1,27 cm

Izzivi in problematika

Kristalizator sladkorja je montiran v tri nadstropni zgradbi in ima kar 6,7 metrov dolgo gred premera 15 cm. Gred je na vznožju vpeta v ležajno ohišje, pogonski motor pa se nahaja zgoraj. Tesnilni sistem mešalnika, ki bi moral zagotavljati vakuum, je sestavljen iz sedem obročev izdelanih iz PTFE pletenih tesnilnih vrvic. Vzdrževalna ekipa, ki nadzorujejo proizvodnjo sladkorja in delovanje mešalnika, mora tri do štirikrat na teden plezati na vrh mešalnika ter prilagajati PTFE tesnilne vrvice za zagotavljanje tesnjenja. Za vzdrževalno ekipo takšno delo predstavlja povečano varnostno tveganje in posledično tudi škodo podjetju zaradi povečanih vzdrževalni stroškov ali celo uničenje celotne sarže proizvoda. Kljub konstantnem vzdrževanju in prilagajanju pletenih tesnilnih vrvic, te še vedno ne zagotavljajo potrebnega podtlaka. Klasično mehansko tesnilo je sicer zmožno vzdrževati potrebni podtlak, vendar zaradi radialnega opleta osi, ki je med 1,25 cm in 1,27 cm, klasično mehansko tesnilo ni mogoča rešitev. Cilj je izdelati tesnilo, ki bo zagotavljalo vakuum kljub velikemu radialnemu opletu gredi.

Rešitev in prednosti Garlock 3-D Mixer mehanski tesnil

Za rešitev konkretnega problema tesnjenja je najprimernejša izbira mehansko tesnilo Garlcok 3-D Mixer. Tesnilo združuje tehnologijo Garlock PS-SEAL® tesnil za tesnjenje vrteče gredi brez dodatnega mazanja, ležaj z majhno toleranco, ki vzdržuje koncentričnost tesnila z gredjo ter Garlock 214 PTFE kompenzator, ki dovoljuje celotnemu tesnilu, da se premika skupaj z gredjo. Omenjeno tesnilo je bilo zasnovano tako, da se montira z minimalnim posegom v obstoječo opremo. Rezultat je povečana nemotena proizvodnja in znižani stroški  vzdrževanja, saj je tesnilo deležno le rutinskega pregleda med štiri do pet tednov,  in ne večkrat tedensko kot poprej. Garlock 3-D Mixer tesnila zagotavljajo konstanten podtlak s tem pa hitrejšo pridelavo proizvoda in zanesljivejšo uporabo strojev.

garlock_1garlock_2

 

 

 

 

 

 

 

 

Povzeto po Garlock Case Study: Sugar Mill, Garlock 3-D Mixer Seal