Nasveti za konstrukcijo pogona z zobatimi jermeni

V članku podajamo devet najpomembnejših nasvetov za konstrukcijo in rokovanje z zobatimi jermeni. Seznanite se s pravilno izbiro jermenic, uporabo jermenic, napenjanjem jermena, z ujemanjem jermena in jermenice itd.

1. Določanje hitrosti glede na premer jermenice

Pri izbiri jermenice iz litega železa je potrebno paziti, da obodna hitrost ne bo presegala 40 m/s. Centrifugalne sile pri vrtenju jermenice lahko povzročijo vibracije, hrup, odpovedi ležajev in obrabo materiala.

2. Uporaba jermenic s prirobnicami

Za obstanek jermena na jermenici jermenica potrebuje prirobnice.

Možne so različne kombinacije:

  • Dve prirobnici na vsaki jermenici ali ena prirobnica na dve jermenici pri čemer sta locirani na nasprotnih straneh.
  • Kadar je razdalja med centroma jermenic 8-krat večja od premera najmanjše jermenice, morata imeti obe jermenici prirobnici na obeh straneh.
  • Na sistemih z več jermenicami mora imeti vsaka jermenica vsaj eno prirobnico, vsaka naslednja jermenica na drugi strani.

3. Napenjalci – napenjalna jermenica

Običajno so napenjalci jermenov potrebni takrat, ko ne moremo napenjati jermen z odmikanjem jermenic. Napenjalci naj bodo vedno montirani na jalovi veji (ne na delovni veji), torej na strani izhoda gnane jermenice.

Za notranje napenjanje zobatega jermena se priporoča uporaba ozobljene jermenice z do 40 zob. Če je napenjalna jermenica velikega premera je lahko neozobljena – gladka. Notranje jermenice za napenjanje zobatega jermena naj ne bodo manjše od najmanjše obremenjene jermenice v sistemu.

4. Razdalja med centroma jermenic in dolžina jermena

Kadar ni podane razdalje med centroma jermenic oz. ne veste kako bi jo izračunali lahko za minimalno razdaljo uporabite oceno enako premeru večje jermenice ali pa po enačbi:

½(D+3d) (prava izbira za središčno razdaljo je večja vrednost)

Podobno lahko izračunate dolžino jermena:

1,57 (D+d) + (RMC x 2).

D = premer večje jermenice, d = premer manjše jermenice, RMC = razdalja med centroma jermenic

 5. Ujemanje zob zobatega jermena z jermenico

Podatki o prenosu moči so izračunani na predpostavki, da je vsaj 6 zob jermena  v kontaktu oz. v  utoru jermenice. Če je v kontaktu z jermenico manj kot 6 zob, bo maksimalna prenašana moč manjša za 20% zob.

Za preračun koliko zob je v kontaktu z jermenico uporabite naslednjo enačbo:

Št. Zob v kontaktu = (0,5 – ((D-d)/6RMC))*T

D = premer večje jermenice, d = premer manjše jermenice, RMC = razdalja med centroma jermenic, T število zob manjše jermenice

6. Vibracije pogona

Jermenski pogoni lahko vibrirajo vertikalno in lateralno, kadar njihove naravne frekvence sovpadejo z resonančnimi frekvencami priključene opreme. Napetost jermena vpliva na amplitudo vibracije. Pogosta metoda preprečevanja vibracij je uporaba napenjalca (rahel dotik napenjalca na 1/3 razdalje dolžine jermena med jermenicama).

7. Vpliv olj na jermena

Pri klinastih jermenih lahko pride do zdrsavanja jermen, česar pri zobatih jermenih ni. Ob daljši izpostavljenosti naftnim produktom lahko guma (v avtomobilski industriji) nabrekne, kar pa lahko vodi do odpovedi zobatega jermena.

8. Delovno okolje

Pri izbiri zobatih jermen je potrebno paziti predvsem na delovne temperature jermena in prisotnost morebitnih kemikalij. V normalnih pogojih se lahko zobata jermena uporablja za delovanje v temperaturnem območju med -30˚C in +80˚C – oz. je veliko odvisno tudi od materiala. Možne so aplikacije tudi do 100˚C.

9. Skladiščenje in rokovanje z jermenom

Jermena morajo biti zaščitena pred vlago, oljem, velikimi  temperaturnimi razlikami, neposredno sončno svetlobo in visokimi koncentracijami ozona. Če so jermena skladiščena nepravilno, bo jermen zdržal manjše obremenitve oz. se bo skrajšala njegova življenjska doba.

Za pomoč in dodatne informacije pri rokovanju zobatih jermen se obrnite na naše strokovnjake na shop@mm-intercom.si ali nas pokličete na 01/ 29 27 960