Schaeffler OPTIME

učinkovit avtomatiziran nadzor stanja strojnih elementov in opreme

Predvidi okvare → VKLJUČI & POGLEJ

Spremljanje stanja strojev v proizvodnji zahteva visoke stroške, zato je do 95% vseh strojev v tovarnah le občasno nadzorovanih ali pogosto sploh ne. To lahko privede do nenačrtovanih okvar in izpadov.

Schaeffler OPTIME je ugodna, učinkovita in enostavna rešitev za avtomatiziran nadzor stanja vseh kritičnih strojnih elementov in opreme, za vzdrževalce kot tudi za upravljavce objektov. Zahvaljujoč enostavni namestitvi, OPTIME omogoča spremljanje stotine vrtljivih strojev v le nekaj urah.

Celovit in avtomatiziran nadzor stanja strojnih elementov

Brezžično delovanje preko aplikacije na pametnem telefonu

Preprosta vključitev v 100+ merilnih mest v enem dnevu

Prihranek do 50% stroškov v primerjavi s stroškom ročnega merjenja!

Preverite kako OPTIME olajša vaše delo in predvidite potencialne okvare! >

Hitra namestitev

Namestitev senzorjev in nastavitev aplikacije OPTIME traja le nekaj minut – predhodne izkušnje niso potrebne

Strokovno znanje

Profesionalna diagnostika na podlagi algoritmov – preko aplikacije 24/7 > sklepanje pravih odločitev kadarkoli

Za strokovnjake ali začetnike

Ključne informacije in obsežnost podatkov za širok krog uporabnikov in aplikacij

Kako deluje? Avtomatizirana analiza podatkov >

OPTIME je enostavno razširljiv sistem, sestavljen iz:
→ brezžičnih vibracijskih senzorjev na baterijski pogon,
→ prehoda
→ aplikacije za vizualizacijo rezultatov analiziranih podatkov.

Podatki, zajeti s senzorji, se analizirajo s pomočjo posebej razvitih algoritmov, ki temeljijo na tehničnem znanju in dolgoletnih izkušnjah podjetja Schaeffler. OPTIME več tednov prej opozori na nepravilno delovanje (npr. poškodbo) komponent stroja, kot so elektromotorji, ventilatorji in črpalke.

Zagotavlja tudi zgodnje opozarjanje na neravnovesja in neskladja. Aplikacija prikazuje podatke v obliki grafa in vizualizira resnost incidentov z uporabo barv semaforja, alarmov in drugih informacij. Elemente je mogoče razvrstiti v skupine glede na zahteve uporabnikov, njihovo stanje pa je mogoče predstaviti v različnih pogledih, ki so lahko specifični za posamezno skupino.

Vzdrževalci ali zunanji izvajalci v podjetjih s pomočjo OPTIME prejmejo posebna poročila o potrebnih popravilih – za pravočasno stroškovno in učinkovito načrtovanje vzdrževalnih del, potreb po delovni sili in nabavo rezervnih delov.

Shema delovanja OPTIME sistema

Hitro in enostavno delovanje

Za delovanje je OPTIME mogoče enostavno namestiti in izvesti začetno operacijo brez predhodnega strokovnega znanja. V enem dnevu je mogoče postaviti 100+ merilnih mest.

Senzorji vibracij so na nadzorovane elemente pritrjeni s pomočjo vijakov ali z lepilom. Aktivira jih spremna aplikacija, ki se na nadzorovane elemente poveže preko komunikacije blizu polja (NFC – angl. »Near Field Communication«). Vsi nameščeni senzorji avtonomno komunicirajo med seboj in prehodom, s čimer tvorijo posebno mrežno strukturo, ki se uvršča med najbolj zanesljive in energetsko učinkovite vrste IoT (»Internet of Things«) omrežij, ki se danes uporabljajo v industriji. Senzorji v omrežju prenašajo KPI podatke stroja (angl. »Key Performace Indicator« – kazalniki uspešnosti) in neobdelane podatke o vibracijah in temperaturah preko prehoda do IoT središča. Središče analizira podatke, rezultati pa se prikažejo v aplikaciji na širokem naboru naprav, ki jih za delo pogosto uporabljajo vzdrževalne ekipe in upravljavci obratov. Rezultati analize se lahko vključijo v interno IT okolje uporabnika preko aplikacije REST API.

Poglejte več o delovanju OPTIME? >

Kako lahko prihranite tudi do 50%?

Mesečne meritve z ročnimi orodji zahtevajo visoke stroške, z orodjem OPTIME jih je mogoče prihraniti do 50%. Zaradi svoje kompleksne algoritemske analitike omogoča tudi bolj kakovostno spremljanje kot večina brezžičnih spletnih sistemov za upravljanje vsebin. OPTIME se lahko uporablja za množico sredstev, za katera spremljanje stanja prej ni bilo stroškovno izvedljivo. OPTIME je prva rešitev, ki lahko zagotovi resnično celovit pregled stanja strojev in zajame vse podsisteme ter pomožna sredstva. To je ključnega pomena za zanesljivo preprečevanje nenačrtovanih zaustavitev strojev in naprav.

—–
Vir slik: Schaeffler

M&M Celovite rešitve → obrnite se na naše strokovnjake!

Želite več informacij o Schaeffler OPTIME?

Za kakršna koli vprašanja vam je na voljo naša tehnična ekipa preko emaila shop@mm-intercom.si oz preko telefona 01 29 27 960.