Učinkovitost zobatih jermen v primerjavi s klinastimi

Približno tretjina električnih motorjev v industrijskem in komercialnem sektorju uporablja jermenski pogon. Jermenski pogoni zagotavljajo fleksibilnost pri namestitvi elektro motorja glede na breme, jermenice različnih premerov pa omogočajo povečanje ali zmanjšanje gnane hitrosti bremena.

Pravilno konstruiran jermenski pogon nudi visoko stopnjo energetske učinkovitosti, teče tiho, ne potrebuje mazanja in deluje skoraj brez posebnega vzdrževanja.

Učinkovitost klinastih jermen

Večina jermenskih pogonov uporablja za pogon klinasta jermena. Klinasta jermena so v prerezu trapezne oblike, kar omogoča zagozdenje v jermenici. S tem povečajo trenje in izboljšajo zmožnost prenašanja moči jermena. Jermenski pogoni s spojenimi klinastimi jermeni oz. pogoni z več klinastimi jermeni na istem pogonu se uporabljajo za težka bremena – večje moči.

Klinasta jermena imajo lahko ob montaži 95% energetski izkoristek. Izkoristek klinastega jermena je odvisen od velikosti jermenice, obrabe jermenice, soosnosti jermenic, velikosti navora in ustrezno izbranega jermena za prenašano moč. Energetski izkoristek klinastih jermen pade dokaj hitro na 90%, tipično pa stari pogoni s klinastim jermenom dosegajo izkoristke med 80% in 90%.

Za optimalen energetski izkoristek prenosa energije in optimalno življenjsko dobo klinastih jermen je najpomembnejše, da je klinasti jermen ustrezno napet. Premalo napet klinasti jermen drsi na jermenici, vibrira in se hitreje obrablja. Preveč napeta klinasta jermena pa se pospešeno izrabljajo ter predčasno odpovejo.

Klinasti jermen je ustrezno napet pri najmanjši napetosti, ko klinasti jermen na jermenici še ne zdrsi. Ker pa se klinasti jermen pri obratovanju počasi zaradi napetosti podaljšuje, je potrebno napetost klinastih jermen preverjati vsake tri mesece.

Boljša izbira so ozobljena klinasta jermena, ki uporabljajo enake jermenice. Razlog je v manjši delovni temperaturi ozobljenih klinastih jermen, ki se posledično počasneje starajo.

Učinkovitost zobatih jermen

Najboljša izbira pa so zobati jermeni (imenovana tudi sinhrona jermena). Ta jermena delujejo s konstantnim izkoristkom 98% in lahko prenašajo tako majhne kot največje moči. Zobata jermena se pokažejo kot mnogo boljša izbira pri prenosu višjega navora, saj klinasta jermena ob povišanem navoru še izraziteje zdrsujejo.

Zobata jermena praktično ne potrebujejo vzdrževanja ter ponovnega napenjanja, delujejo tudi v mokrem ali oljnatem okolju in ne zdrsavajo.

Megadyne z inovativno obliko zoba poskrbel za tiho delovanje jermen

Edina slabost zobatih jermen je bila glasnost pri delovanju, vendar je proizvajalec Megadyne našel rešitev za glasnost z inovativno obliko zoba RPP, ki dopušča zraku pot, da uhaja s prostora med zobom in utorom jermenice. 

Uporabne povezave:

____________________________________________________________________________________________________________________________

Za pomoč in dodatne informacije pri zobatih in klinastih jermenih se obrnite na naše strokovnjake na prodaja@mm-intercom.si ali nas pokličete na 01/ 29 27 960.