Eno točkovno mazanje strojev za večkratno uporabo!

Pravilno mazanje podaljšuje življenjsko dobo strojev, zmanjšuje obrabo in povečuje zanesljivost!

Uporaba SLOTGREASE mazalnega sistema v različnih industrijah!1

Ko želimo z drsenjem premakniti poljuben predmet po drugem predmetu nam to preprečuje sila trenja. S povečevanjem sile pritiska na predmet premagujemo trenje in predmet bo posledično zdrsel. V primeru, da sila trenja doseže kritično točko, se zaradi toplote, ki nastaja pri drsenju, spojta drseča dela. Pride lahko pa tudi do vžiga predmeta do točke neuporabnosti. Z uporabo masti oz. olja mazivo ostane med drsečima predmetoma in s tem se zmanjšuje trenje. Zmanjšuje se tudi temperatura, ki nastaja ob drsenju in zmanjša se obraba drsečih površin ter sila, ki je potrebna za pričetek drsenja. Različne študije o vzdrževanju strojev in tehnične analize vzrokov odpovedi ležajev kažejo, da je od 70 do 80% okvar posledica nepravilnega mazanja.

Vprašanje je torej kako doseči pravilno mazanje sistema. Ločimo dva načina:

  • Ročno periodično mazanje strojev
    Z ročnim mazanjem, lahko za vsako točko na stroju določite interval mazanja, pri čemur mora odgovorni redno in vestno skrbeti za dodajanje maziva.Slaba stran tega sistema je manualno mazanje oz. človeški faktor, zaradi kratkega intervala mazanja, kjer se lahko pogosto zgodi, da se zaradi kratkega intervala mazanja zadolžena oseba spozabi namazati stroj, kar lahko privede do velikih škod.
  • Avtomatski mazalni sistem
    Osnovna delitev avtomatskih sistemov je na večtočkovne in eno točkovne sisteme mazanja. Pri večtočkovnih sistemi iz enega rezervoarja črpamo mazalni medij do več porabnikov. Taki sistemi so kompleksni, relativno dragi in ne tako pogosto uporabljani.

Precej bolj pogosto pa lahko srečate enotočkovne mazalne sisteme.
Sistem SLOT GREASE je drugačen!
Mazalni sistem Slot grease sam skrbi za pravilno in neprekinjeno mazanje stroja.

Sistem omogoča velike prihranke brez začetne investicije. Deluje tako, da se ga privijači na stroj in nastavi vijak za hitrost mazanja. Ko se rezervoar z mastjo izprazni, se ga lahko ponovno napolni.

Uporaba SLOTGREASE mazalnega sistema v različnih industrijah!

Uporaba SLOTGREASE mazalnega sistema v različnih industrijah!

Ugodna cena
Cena masti oz. olja za ponovno polnjenje sistema stane okoli 1€ in tako privarčujete približno 30€ (kolikor bi vas sicer prišel nov enotočkovni mazalni sistem).
POZOR: cena sistema SLOT GREASE je enaka ceni enotočkovnih sistemov za enkratno uporabo. Veliko lahko privarčujete že na enem samem mazalnem mestu stroja. V primeru večih mazalnih mest so prihranki precejšnji!