Merjenje tesnosti vrat in oken v letalstvu z Ultraprobe 2000®