Razelektritev elektro motorja z GARLOCK KLOZURE SGI