Izobraževalna delavnica: Pravilna montaža in demontaža ležajev

Raziskave proizvajalcev kažejo, da ob pravilni uporabi večina ležajev doseže svojo predvideno življenjsko dobo. Več kot 90% predčasnih odpovedi ležajev pa izhaja iz okvar, povezanih z nepravilno uporabo. Med ključne vzroke okvar spadajo nepravilna izbira ležaja, neustrezna montaža oz. demontaža ter nepravilno vzdrževanje. Na vzroke odpovedi ležajev lahko v večji meri vplivamo in jih pravočasno odpravimo.

M&M strokovno-praktična delavnica za najzahtevnejše uporabnike

Program je namenjen strokovni nadgradnji znanj in poznavanju dobrih praks za uspešno montažo in demontažo ležajev. Skozi intenziven eno-dnevni tečaj bodo udeleženci nadgradili in poglobili svoje znanje in močno vplivali na učinkovitost svojega dela. Znanja bodo osvojili skozi 5 različnih tematik:

  • pravilna izbira ležajev glede na tip obremenitve,
  • dimenzioniranju ležajev,
  • izbira ustrezne zračnosti ležaja,
  • ustrezna metoda montaže ležajev,
  • pravilno mazanje ležajev.

Pridobljena teoretična znanja bodo udeleženci nadgradili s praktičnim delom. Z različnimi orodji in pripomočki se bodo lotili pravilne montaže različnih tipov ležajev na gred, demontaže z uporabo mehanskih in hidravličnih snemalcev ter ostalih praktičnih primerov pravilne rabe.

Zanimam se za izobraževanje o pravilni montaži in demontaži ležajev

Informativno prijavo nam prosimo pošljite preko spodnje povezave.

                                            

   +386 (1) 29 27 960           shop@mm-intercom.si

Pravočasno preprečite okvare in podaljšajte življenjsko dobo ležajev

Z ustreznim znanjem o pravilni uporabi in vzdrževanju ležajne tehnike se lahko izognete izpadu proizvodnje in številnim stroškom, ki bremenijo in nastanejo zaradi različnih okvar. S pridobljenim znanjem in ustreznimi preventivnimi posegi lahko znatno izboljšate razpoložljivost strojev.

Uporabne povezave

Za pomoč pri izbiri in uporabi ležajev se obrnite na naše strokovnjake preko e-maila shop@mm-intercom.si ali preko tel. številke 01/ 29 27 960.