Kako oksidacija vpliva na maziva in opremo

Med obratovanjem opreme (vozilo, stroj, reduktor, ipd.) se z oljem mešajo zrak, delci (ki nastanejo z obrabo stroja), tujki in morda tudi voda. Med nadaljnjo operacijo se kisik iz zraka veže z vodo in kovinskimi delci v mazivu, kar povzroča rjo in korozijo. Ti oksidirani kovinski delci, nato povzročajo luščenje kovinskih delov opreme.

Kot rezultat lahko na opremi zasledimo sledi obrabe, ki se kažejo v luknjičastih površinah in praskah. Oksidirani kovinski delci se obnašajo kot katalizatorji in še dodatno pospešujejo oksidacijo maziva. Oksidacija običajno poveča viskoznost olja ali zgosti mast. Ko mazivo oksidira, tvori proste radikale, kisline in oksidirane spojine. Mnoge od teh spojin so topne v olju in se z oljem pretakajo po celotnem sistemu. Tiste, ki niso topne, jih vidimo kot usedline, blato, sluz, in obloge. Spojine, ki nastajajo v zgodnji fazi oksidacije, niso nujno nevarne. Nadaljnja oksidacija te spojine spremni v kisline, ki korodirajo kovinske dele. Nastanejo t.i. kovinske soli, ki stopnjujejo težavo in lahko povzročijo verižno reakcijo. Med nadaljnjo oksidacijo nastanejo snovi, ki niso topne v olju. Začetna faza je oblikovanje smole, ki zgosti in potemni bravo olja ter povečuje viskoznost. Tako olje označimo kot “pokvarjeno” olje.

Od česa je odvisna hitrost oksidacije?

Hitrost oksidiranja olja je odvisna od kvalitete maziva (baznega olja) in obratovalnih pogojev. Ko stranski produkti oksidacije stopijo v stik z vročo površino, lahko polimerizirajo in tvorijo velike spojine, ki se nalagajo kot blato in obloge na stenah. Večina sistemov in naprav ne dopušča prekomerne oksidacije.

Rezultati oksidacije so lahko:

  • zamašene manjše odprtine,
  • zaribani tesno prilagajoči se deli,
  • zmanjšana zračnost ležajev,
  • povišana obratovalna temperature,
  • dodatno pospešeno staranje maziva.

Kako preprečiti predčasno staranje olja in povečati učinkovito delovanje stroja?

Pojav vedno višjih obratovalnih temperatur lahko izredno hitro uniči olje in tako tudi poškoduje opremo. Arrheniusovo pravilo se glasi, da se za vsakih 10°C nad temperaturo 65°C, stopnja oksidacije podvaja oz. zmanjšuje življenjsko dobo maziva za polovico.

Toplota je najučinkovitejši katalizator oksidacije.

Z namenom upočasnevanja oksidacije so bili razviti antioksidanti, ki pomagajo ohranjati mazalne lastnosti tudi pri višjih temperaturah in prisotnostih drugih katalizatorjev. Antioksidanti preprečujejo, da bi se prosti radikali in oksidacijske spojine vezali s kisikom v mazivu. Na ta način antioksidanti podaljšujejo življenjsko dobo maziva.

Priporočamo uporabo kakovostnih maziv, proizvedenih iz svežih
kako
vostnih baznih olj, brez primesi recikliranih baznih olj.

Za pomoč pri izbiri in uporabi kakovostnih maziv za brezhibno delovanje vaših strojev se obrnite na naše strokovnjake preko e-maila shop@mm-intercom.si ali preko tel. številke 01/ 52 00 120.