Preverjanje tesnosti v industriji, prevoznih sredstvih in doma

Vsak dan se srečujemo z aplikacijami v delovnem ali domačem okolju, kjer je potrebno zagotavljati tesnost. Slabo tesnjenje lahko povzroča negativne posledice, katere lahko preprečimo z različnimi metodami. Ena izmed najučinkovitejših in enostavnih metod je preverjanje tesnosti z ultrazvočnimi inštrumenti Ultraprobe®.

Kvaliteto tesnjenja na enostaven način preverimo z ultrazvočnim pregledom. Ultrazvočni instrumenti imajo zelo široko področje uporabe, s katerimi lahko hitro, enostavno in učinkovito preverimo kvaliteto tesnjenja številnih površin tako doma, v avtomobilu, industrijskih posodah (toplotni izmenjevalci, rezervoarji, avtoklave), letalu, itd.

Ultrazvok se odbija od vseh površin (tudi stekel) in lahko iz prostora prodre le tam, kjer obstaja zračna reža. Preverjanja tesnosti se lotimo tako, da postavimo na eno stran vrat generator ultrazvoka in na drugi strani vrat z ultrazvočnim inštrumentom merimo morebitno prodiranje zraka. Če zvok prodre skozi vrata pomeni, da vrata ne tesnijo. Glede na jakost zvočnega signala lahko sklepamo kako slabo oz. dobro je tesnjenje. Puščanja opreme lahko iščemo tudi z detekcijo turbulenc na mestu puščanja pri opremi pod tlakom. Turbulence so namreč vir ultrazvoka in hitro lahko odkrijemo že zelo majhna puščanja (z razdalje 15 metrov odkrijemo puščanje velikosti 0,1 mm pri tlačni razliki 0,3 bar).

M&M prejemnik certifikata ultrazvočnih meritev

Postali smo certificiran partner za uporabo inštrumentov Ultraprobe® podjetja UE Systems za izvajanje meritev ultrazvočnih zračnih valovanj (ustreza standardu ISO 18436-8). Organiziramo tudi interno šolanje, usposabljanje in tehnično podporo v vašem podjetju. Kontaktirajte nas za brezplačni posvet.

Poznamo tradicionalne metode in profesionalne metode merjenja tesnosti

S številnimi metodami lahko preverjamo vodotesnost, zračno tesnost in tesnjenje plinov. Vodotesnost preverjamo pri oknih, vratih in plovilih, zračno tesnost pa pri napihljivih tesnilih, zračnih blazinah in inštalacijah komprimiranega zraka. V plinskih inštalacijah, klimatskih napravah, hladilnikih ipd. pa je potrebno poskrbeti za tesnjenje plinov.

1. Tradicionalni metodi

  • Test z vodo > potopitev v vodo, škropljenje z vodo pri povišanem tlaku.
  • S sprejem Ambersil Leak Detector > Negorljivo in nekorozivno razpršilo, ki ne pušča madežev, se lahko varno uporablja na plastiki, jeklu, aluminiju, bakru itd.

2. Profesionalna metoda z ultrazvočnimi inštrumenti Ultraprobe®

Primer dobre prakse v letalski industriji

Ultrazvok je v letalstvu izredno pomemben, saj z njim preizkušajo kvaliteto različnih materialov. Letalske družbe pa z ultrazvokom preverjajo tudi tesnost trupov letal, še posebej tesnost okoli vrat letala, namreč ob dvigu letala od tal na potovalni višini 9 km je potrebno v letalu zagotoviti nadpritisk glede na okolico zunaj letala. Dodatno z ultrazvokom v letalstvu preverjajo morebitna puščanja tudi v sistemu oskrbovanja s kisikom, puščanja pnevmatik, sistem hidravlike, mehanske komponente (ležaje, prenose moči, črpalke), elektronske komponente (prebijanja, delne razelektritve).

Uporaba ultrazvoka pri preverjanju tesnjenja vrat in oken v letalstvu

Ne glede na mesto površine v različnih aplikacijah, si želimo da le-ta najbolje tesni. Včasih smo prepričani, da do puščanja prihaja, ne poznamo pa točne lokacije. V primerih puščanja lahko z uporabo ultrazvočnih inštrumentov hitro in natančno najdemo mesta s slabim tesnjenjem.