Ultrazvočni merilni inštrumenti za vzdrževanje strojev in strojnih elementov

Trenja in turbulenca proizvajajo ultrazvočne valove oziroma zvoke. Pri spremljanju jakosti in frekvence ultrazvočnih valov lahko spremljamo trenutno stanje stroja oziroma zaznamo prihajajočo odpoved ali okvaro.

Ključne prednosti uporabe ultrazvoka:

Prikaže nepravilnosti v delovanju stroja ali strojnega elementa

Enostavno in varno za uporabo

Prihranek časa in stroškov zaradi zmanjšanja števila okvar

M&M prejemnik certifikata ultrazvočnih meritev

Postali smo certificiran partner za uporabo instrumentov Ultraprobe podjetja UE Systems za izvajanje meritev ultrazvočnih zračnih valovanj (ustreza standardu ISO 18436-8). Organiziramo tudi interno šolanje, usposabljanje in tehnično podporo v vašem podjetju. Kontaktirajte nas za brezplačni posvet.

Kje in kako uporabljamo ultrazvočne inštrumente

Z opremo Ultraprobe lahko natančno spremljamo zvoke, ki pokažejo mnoge nepravilnosti pri obratovanju strojev.

Kaj omogočajo ultrazvočni inštrumenti Ultraprobe

  1. Meritve napeljav stisnjenega zraka in plinov
  2. Meritve procesnih ventilov
  3. Pregled odvajalnikov kondenzata
  4. Odpravljanje električnih napak na električnih inštalacijah
  5. Odpravljanje mehanskih napak
  6. Pregledovanje stanja ležajev

Puščanje napeljave stisnjenega zraka in plinov

Plini, kot so zrak, kisik in dušik, s čutili težje zaznamo, zato za zaznavanje njihovega puščanja potrebujemo ultrazvočni inštrument. Uhajanje plina skozi odprtino spremlja turbulenca, ki je vir ultrazvoka. Jakost zvoka se zvišuje s približevanjem instrumenta mestu uhajanju.

Meritve procesnih ventilov

Z ultrazvočno opremo lahko natančno izmerimo puščanje ventilov. Z ultrazvočnimi inštrumenti lahko določimo pravilno delovanje ventilov. Izmerimo lahko puščanje ventilov. S primerno ultrazvočno opremo zaradi različnih nastavitev frekvenc zaznavanja zelo natančno opravimo meritve vseh vrst ventilov v hrupu.

Pregled odvajalnikov kondenzata

Para se kot energent v industriji zelo pogosto uporablja. V primeru okvare odvajalnika lahko pride do večjih stroškov, saj para predstavlja višji finančni zalogaj. Z uporabo ultrazvoka enostavno odkrijemo puščanje predimenzioniranih parnih zapor in ventilov. Pregledovanje odvajalnikov  s frekvenčnim instrumentom je najzanesljivejša metoda ugotavljanja napak.

Odpravljanje električnih napak na električnih inštalacijah

Nepravilnosti električnih instalacij lahko hitro zaznamo s primerno ultrazvočno opremo, saj električne razelektritve, kot so iskre in plazilni tokovi proizvajajo ultrazvočni signal v obliki brenčanja ali cvrčanja. Ob približevanju opreme proti mestu razelektritve intenzivnost oziroma jakost signala narašča.

Odpravljanje mehanskih napak

Merjenje z ultrazvokom pride v poštev pri splošnih mehanskih pregledih črpalk, motorjev, kompresorjev, prenosov in menjalnikov. Ultrazvočna naprava zazna visoke frekvence in težave kot so kavitacije v črpalkah, puščanje kompresorskih ventilov, itd. Mehanske napake lahko z ultrazvočno napravo zaznamo hitro in jasno.

Pregledovanje stanja ležajev

Z merjenjem stanja ležajev lahko že v zgodnji fazi odpovedi napovemo obrabo ali morebitno poškodbo ležaja. S pregledom ugotovimo tudi prekomerno ali pomanjkljivo mazanje ležajev. Več vsebine o merjenju stanja ležajev s pomočjo ultrazvočnih inštumentov preverite v članku tukaj >>.

Uporaba ultrazvoka pri različnih aplikacijah

Merjenje ultrazvoka z instrumentom Ultraprobe

Podjetje UE Systems ponuja instrumente Ultraprobe, občutljive na zvok, ki so primerne za odkrivanje napak, puščanj ali obrab strojev in strojnih elementov.

Prednosti uporabe Ultraprobe instrumentov:

učinkovita rešitev za vzdrževanje strojev in strojnih elementov – prihranek časa in stroškov,

enostavna uporaba brez zahtevanega predhodnega znanja,

brezplačna programska oprema za analizo in poročanje,

 M&M Intercom strankam nudi šolanje in tehnično podporo.

Nakupujte v naši spletni trgovini

Ultraprobe 100

POGLEJ PONUDBO >>

Ultraprobe 201

POGLEJ PONUDBO >>

Ultraprobe 401

POGLEJ PONUDBO >>

Ultraprobe 2000

POGLEJ PONUDBO >>

Ultraprobe 3000

POGLEJ PONUDBO >>

Ultraprobe 9000

POGLEJ PONUDBO >>

Ultraprobe 10000

POGLEJ PONUDBO >>

Ultraprobe 15000

POGLEJ PONUDBO >>

Za pomoč pri ustrezni izbiri ultrazvočnih instrumentov Ultraprobe se obrnite na našega strokovnjaka preko e-maila prodaja@mm-intercom.si ali preko tel. številke 01/ 52 00 120.