Čistilna in razmaščevalna sredstva

Profesionalna namenska čistila in razmaščevalci so namenjeni čiščenju oz. razmaščevanju mehanskih delov in strojev v vseh vrstah industrije in vzdrževanju. Proizvodi omogočajo nežno in zanesljivo obdelavo površin, za vzdrževalne in higienske potrebe ali kot priprava za nadaljnjo obdelavo. Nujno in včasih zamudno delo lahko s pravim in kvalitetnim izdelkom opravite hitreje in kvalitetneje. Poleg čistilnih oz. razmaščevalnih lastnosti so proizvodi prijazni do okolja in do uporabnika.

Pred njihovo uporabo je pomembno poznati kvaliteto materiala, učinek čistilnega sredstva in način rokovanja z izdelkom.

Linija čistil in razmaščevalcev iz naše ponudbe zajema inovativne izdelke z visokoučinkovitim delovanjem za splošno in specializirano uporabo!

Naša ponudba obsega:

 • splošna čistila,
 • čistila za farmacijo in živilsko industrijo,
 • čistila na osnovi topil,
 • čistila za elektroniko,
 • čiščenje prostorov,
 • delovnih površin,
 • strojev in opreme,
 • sredstva za osebno higieno.

Obdelovalne tekočine

Obdelovalne tekočine so namenjene mazanju in hlajenju ter odstranjevanju odvečnih delcev pri obdelavi različnih vrst kovin. Poleg osnovnih nalog morajo zagotavljati zaščito pred korozijo, nizko stopnjo penjenja tekočine, visok nivo stabilnosti in visoko temperaturno stopnjo vžiga (visoki obrati, visoka temperatura pri obdelavi).

Pri obdelavi se lahko uporabljajo čista namenska modificirana olja, mešanica olj ali namenske emulzije (mešanje vode in maziva). Izbor pravilne obdelovalne tekočine je odvisen od načina obdelave, vrste obdelovanca in delovnih pogojev. Visoka mazivna zmogljivost se v  večini primerov uporablja pri obdelavi z manjšo hitrostjo in visoka zmogljivost hlajenja pri obdelavi z visoko hitrostjo.

Standardne obdelovalne tekočine, ki jih uporabljamo kot visokokakovostne, dosegajo izredno dobre rezultate.

Vse obdelovalne tekočine, ki so del našega programa, izpolnjujejo visoko zahtevne varnostne in okoljevarstvene zahteve.

Industrijska olja

Nepogrešljiv del za učinkovito obratovanje industrijskih strojev in delovne opreme je zagotovo visokokakovostno olje. Ključne značilnosti, ki jih olje mora imeti za učinkovito obratovanje stroja so zagotovo: zmanjšanje trenja, virbracij in glasnosti delovanja, preprečevanje nastanka korozije, prenos nečistoč in trdih delcev v filtracijski sistem in zagotavljanje hlajenja.
Poleg zgoraj naštetih ključnih značilnosti, ki jih olje mora imeti, je njegova glavna naloga znižanje trenja pri prenosu energije iz energenta v gibalno energijo in prenos gibalne energije in navora na delovno enoto.

Olje, kot tanek zaščitni sloj, ščiti površine in preprečuje, da bi prišle površine delov ob delovanju- zaradi visokih in nenadnih obremenitev, ter visokih hitrosti- v stik ena z drugo. Tako zmanjšuje obrabo in segrevanje delov enote. Nastanek toplote, kot rezultat trenja delov ob delovanju enote pa pomeni izgubo ob prenosu energije in posledično večje stroške obratovanja.

Naša ponudba obsega vrsto visokokvalitetnih olj za najrazličnejše aplikacije, s katerimi lahko zagotavljamo brezhibno delovanje strojev v najzahtevnejših delovnih pogojih!

Naša ponuda olj obsega reduktorska olja, hidravlična olja, kompresorska olja, olja za mazalne sisteme ležajev, hladilna/toplotna olja, turbinska olja in specialna olja za ostale aplikacije.

Oprema in pribor za mazanje

Zaradi varnosti in učinkovitosti mazanja je v proizvodnem procesu vse pogostejša uporaba avtomatskih mazalnih sistemov. Avtomatizirani mazalni sistemi omogočajo nadzorovano in s tem bolj racionalno mazanje predvidenih mest. Ker sta nečistoča in nepravilno mazanje pogosto vzrok okvar, zastoja proizvodnje in posledično visokih stroškov, avtomatski mazalni sistem preprečuje vdor nečistoč in ostalih motečih dejavnikov (voda, prah, drugo).

oprema in pribor za mazanje

Kvalitetna oprema in pribor omogočata zanesljivo in natančno dolgoročno uporabo!

Naš program zajema različno opremo za ročni ali avtomatiziran vnos različnih vrst maziv (olja in masti) in goriv, njihov prenos in hrambo:

 • črpalke in pripomočke za masti,
 • črpalke in opremo za distribucijo olja,
 • črpalke in lovilne posode za shrambo goriv, novih in izrabljenih olj,
 • cevi in cevne navijalce,
 • avtomatske mazalke.

Nepogrešljiva oprema in pribor za mazanje v industriji ali servisnih delavnicah iz naše ponudbe odlikuje odlično razmerje visoke kakovosti in dostopne cene proizvodov.

Aerosoli

Spreji oz. ti. aerosoli so v industrijski panogi zelo priljubljeni, saj omogočajo enakomerno uporabo na lahko in težko dostopnih mestih v vseh industrijskih panogah. Zaradi praktične uporabe in enostavnega skladiščenja se njihova uporaba v industriji neprestano povečuje. Posebej primerni so za testiranja, pred menjavo maziva enote. Zaradi različnih možnih aplikacij in namena uporabe so v sprejih (aerosolih) dobavljiva razna olja, masti, tekočine, paste in suha maziva za klasično industrijsko in živilsko industrijo (biorazgradljivi in FOOD GRADE certifikati).

ambersil

Aerosole iz naše ponudbe odlikuje visoka kvaliteta in ustrezajo vsem najvišjim kakovostnim in okoljevarstvenim standardom.

Naš program zajema celostno ponudbo masti, olj, razmaščevalcev, čistil in zaščitnih sredstev v spreju:

 • masti v spreju,
 • olja v spreju,
 • antikorozijska zaščitna sredstva v spreju,
 • čistilna in razmaščevalna sredstva v spreju.

Masti

Mast sestavlja zmes baznega olja in gostila, pri čemer z različnimi kombinacijami primesi enega ali drugega dobimo mast s specifičnimi lastnostmi glede na njeno namembnost. Funkcija tankoslojnega mazalnega filma skrbi za čim manjše trenje med površinami, prenos toplote in zaščito površin pred drugimi možnimi vplivi. Za doseganje najoptimalnejših rezultatov (znižanje stroškov vzdrževanja) glede na področje uporabnosti so se razvile različne vrste masti. Te morajo zadostovati dejavnikom, kot so namen uporabnosti, hitrost delovanja, različne obremenitvene stopnje, temperaturna območja in vplivi okolja. Tako zahtevajo npr. ležaji, kjer dosegamo velike hitrosti obratovanja, in ležaji, kjer so hitrosti majhne in delujejo pod večjimi obremenitvami, popolnoma različno mazivo za njihovo delovanje.

Delovna temperatura
Pri izbiri masti je ključen dejavnik delovna temperatura, saj lahko uporaba masti v temperaturnem območju, za katerega ni predpisana, povzroči njeno razgraditev in posledično okvaro delov. Uporabljena mast ne sme imeti predpisane nižje delovne temperature od temperature, v katerih bo uporabljena. Tako previsoka temperatura povzroči oksidacijo (mazivo potemni), mast postane bolj tekoča, njen učinek se zmanjša in posledično se skrajša življenjska doba opreme. Prenizka delovna temperatura pa povzroči zgostitev masti, s čimer mazalni film masti ne mora opravljati svoje funkcije pravilnega mazanja delovnih površin, povečata se trenje in obraba, življenska doba opreme ali stroja se skrajša.

Operativna obremenitev
Z različno stopnjo obremenitve se spreminja tudi gostota baznega olja v masti. Gostejše bazno olje omogoča tvorbo gostejšega zaščitnega filma, zato je ob večjih obremenitvah mast dlje na svojem mestu in bolje ščiti mazalno mesto (npr. ležaj). Pri previsoki gostoti je delovanje omejeno in se kaže s povečano delovno temperaturo. To lahko povzroči zdrs, trenje, povečano obrabo, krajšo obratovalno dobo elementov in posledično stroja. Pri prenizki gostoti mast zlahka uide iz mazalnega mesta, spremeni se lahko njena struktura, poveča obraba in skrajša doba delovanja.

Zaščita proti koroziji
Korozijo si največkrat predstavljamo kot nastanek rje (železovi oksidi). Splošno pa zajema vse  kemične reakcije kovin z njeno okolico in vpliva na njihovo sestavo in uporabnost (videz, moč materiala, prepustnost tekočin in plinov itd.). Dolgotrajna zaščita pred korozijo preprečuje nastanek škode na delovnih strojih in opremi in dolgoročno pomeni znižanje vzdrževalnih stroškov in povečanje produktivnosti zaradi manjšega števila obratovalnih zastojev. Kvalitetna mast mora vsebovati kakovostne dodatke proti koroziji, s čimer zagotovi dolgotrajno delovanje in zaščito delovnih strojev in opreme.

Hitrost delovanja
Viskoznost osnovnega olja v masti mora ustrezati hitrosti delovanja, da se valjni elementi lahko prosto gibljejo in ostanejo pri višji hitrosti zadostno mazani. Prekomerno mazanje in/ali pregosta mast povzročata njeno penjenje. Ti dejavniki lahko povzročijo pregrevanje, zdrs ali povečanje upora in skrajšajo življenjsko dobo maziva in enote. Prenizka količina masti enako vpliva na povečano trenje, višjo delovno temperaturo in hitrejšo obrabo. Prevelika hitrost zaradi vztrajnostnega učinka odstrani mast iz mesta, kjer se zahteva njeno delovanje. Zaradi nezadostne količine mazalnega filma se pričakuje krajša življenjska doba strojev, opreme in masti.

Za pravilno in dolgoročno delovanje strojev in opreme svetujemo uporabo prave masti in v pravilnih količinah. V primeru višjih hitrosti je priporočljivo uporabiti masti z višjim DMN faktorjem.

Visoko kvalitetne masti ustrezajo najzahtevnejšim tehnološkim zahtevam!

S preudarnim izborom svetovno poznanih proizvajalcev in z vključitvijo specializiranih proizvajalcev masti lahko ponudimo rešitev za vsako aplikacijo za vse vrste industrij! 

Naš program ponudbe zajema:

Maziva za motorna vozila

Glavi predstavnik maziv za motorna vozila je motorno olje, ki se uporablja za mazanje motorjev z notranjim izgorevanjem. Glavna naloga motornega olja je zmanjševanje obrabe vseh gibljivih delov motorja, zaščita pred korozijo in odpornost na oksidacijo, odvajanje odvečne toplote od vitalnih delov motorja, zmanjševanje penjenja, visoko vrelišče in odstranjevanje ostankov (katran).

maziva za motorna vozila

Mednarodna organizacija SAE je pristojna za določanje temperatur, pri katerih se meri viskoznost olja in njihove mejne vrednosti. Na podlagi določitev se olja klasifikacira v razrede od 0 W DO 25 W oz. od 20 do 60.

Najpogostejši kakovostni standardi:

 

Industrijska maziva

Nenehne izboljšave in razvoj na področju delovne opreme in strojev se kažejo v dvigu učinkovitosti in kakovosti proizvodnje. Proizvedene enote so vedno manjše, vendar pa se zaradi višanja produktivnosti večajo obratovalne hitrosti in obremenitve, kar zahteva uporabo manj maziv vedno višje kakovosti.
Industrijska maziva so namenjena boljšemu delovanju in zmanjšani obrabi delovne opreme in strojev, kar posledično vpliva na njihovo daljšo življenjsko dobo. Njihova naloga je zmanjševanje trenja ob stiku različnih površin, prenos sil, toplotne energije in delcev.

addinol1

Raznolikost zahtev in potreb po industrijskih mazivih se kaže v vedno višji zahtevani kvaliteti.
Tako so glede na potrebe prilagojena bazna olja v mazivih (90 %) in dodatki (do 10 %), s čimer se zagotavljajo manjše trenje in obraba, odpornost na korozijo, oksidacijo, staranje in kontaminacijo ter dvig viskoznosti.