Kemijska analiza

Material neznane tehnične plastike lahko določimo glede na reakcijo plastike z različnimi topili. Na primer, poliamidi reagirajo z mravljinčno kislino (tudi mravljična kislina, kemijska oznaka CH2-02).

Vrsta tehnične plastike Reakcija
 PA 6 E Topljivo v 70% koncentraciji mravljinčne kisline.
 PA 6.6 Topljivo v 80 – 90% koncentraciji mravljinčne kisline.
 PA 12 Ni topljivo v mravljinčni kislini. Prepoznamo po temperaturi topljenja.

Razne plastične materiale je moč prepoznati z uporabo različnih topil.

Vrsta tehnične plastike Kemično topilo Ne-topilo
POM Benzil alkohol, dimetil formamid, butirolakton Metilni alkohol, dietil eter
PA Mravljinčna kislina, meta Cresol, koncentrirana žveplena kislina Metilni alkohol, vodikoogljiki
PE / PP p-Xylene**, triklor bencin Aceton, alkoholi

*Pozor, hitrost topljenja je lahko odvisna od teksture površine plastike, okoliške temperature ter razpršenosti topila.
** Topno le pri višjih temperaturah