REKLAMACIJSKI ZAPISNIK

Podatki o kupcu

Podrobnosti naročila

*Naziv podjetja

*Št. dobavnice

*Kontaktna oseba

*Datum dobavnice

*Telefon

Št.računa

*Email


Predmet reklamacije

Št.izdelka*

Naziv izdelka*

Reklamirana količina*

Št.vzroka reklamacije*

1

2

3

4

5

6

7

8

Ali je bilo blago uporabljeno?*

Vrnjeno blago je nepoškodovano?*

Podroben opis reklamacije*:

Pri vračilu blaga, v roku (8. dni), obvezno dodajte kopijo dobavnice/računa.

Naložite tukaj:

Izdelkov, narejenih po meri ali načrtih kupca, ni mogoče vrniti ali menjati. Vračilo ali menjava izdelkov je možna samo, če se ugotovi, da je pri izdelavi izdelka prišlo do napake, za katero je krivo podjetje in ne kupec. Prav tako ni možno vračilo poškodovanega blaga, že vgrajenega blaga ali blaga brez originalne embalaže.