Hidravlične stiskalnice Betex

Hidravlične stiskalnice se uporabljajo pri montažnih in demontažnih vzdrževalnih delih, kjer je potrebna velika sila. Primerne so za enostavno montažo ali demontažo ležajev iz ohišja, pri tem pa je potrebna pazljivost, da sila hidravlike enakomerno deluje na vrteči obroč ležaja.

Sestavni deli hidravlične stiskalnice so robustno ogrodje, hidravlična črpalka in hidravlični cilinder. Manjši bat hidravlične črpalke stiska hidravlično olje, ki deluje na večji bat hidravličnega cilindra stiskalnice in ustvarja silo F = p X A.

Primer izračuna sile hidravličnega cilindra:

 .

Sila hidravličnega cilindra z batom premera 70mm ob »normalnem« pritisku črpalke 700 barov (1 bar = 100.000 N/m2).

Površina bata A = pi X r2 = 0,0041m2

F = 70.000.000 N/m2 X 0,0041m2 =  287.000 N = 28,7 ton

* Enota za tlak je Pascal (Pa), ki je definirana kot sila 1N delujoča na površino 1m2.

Hidravlične črpalke stiskalnic Betex so lahko ročne, nožne ali električne.
Ročne in nožne črpalke so namenjene hidravličnim stiskalnicam za občasno rabo. Prednost uporabe električnih hidravličnih črpalk je hitro, produkcijsko delo s stiskalnicami.

Hidravlične stiskalnice z ročno ali nožno črpalko so dobavljive v izvedbah s silo od 10 do 50 ton, električne hidravlične črpalke pa v izvedbah s silo od 30 pa do 300 ton.

Slika 1: Električna in ročna hidravlična stiskalnica Betex

Portalne hidravlične stiskalnice Betex PFPE z mizo dimenzij do 4.000 X 2.545mm, so namenjene oblikovanju, ravnanju ali ukrivljanju velikih plošč oz. težkih materialov.

Slika 2: Portalna hidravlična stiskalnica Betex

Pri delu s hidravličnimi stiskalnicami bodite pozorni na:

  • Varnostne napotke za delo s hidravlično stiskalnico.
  • Uporaba osebne zaščitne opreme.
  • V primeru uporabe električne črpalke, in delujočega motorja, kjer se cilinder ne pomika, preverite ali se motor vrti v pravi smeri. Smer vrtenja električnega motorja zamenjate z medsebojno menjavo dveh faz na priključnih sponkah električnega motorja.

Za pomoč in dodatne informacije pri delu s hidravličnimi stiskalnicami se obrnite na naše strokovnjake na shop@mm-intercom.si ali nas pokličete 01/ 29 27 960.