Kako najti puščajoče odvajalnike kondenzata in ventile?

Pri puščanju plinov, tekočin in pare se zaradi razlike v tlaku in oblike odprtine puščanja ustvarja zračna turbulenca. Turbulence kateregakoli medija pa so vir usmerjenih ultrazvočnih valov, zato lahko hitro najdemo njihov izvor. Puščanja ventilov in odvajalnikov kondenzata se izvaja kontaktno s kontaktnimi moduli.

Kako merimo stopnjo puščanja ventilov in odvajalnikov kondenzata

Puščanje odvajalnikov kondenzata in stopnjo puščanja lahko najdemo z ultrazvočnim instrumentom Ultraprobe® ne glede na vrsto odvajalnika. Slednji so lahko termodinamični, termostatski, bimetalni, zvonasti in odvajalniki kondenzata s plovcem. Enako velja za ventile, ne glede na vrsto (krmilne ali varnostne) lahko puščajoče ventile hitro poiščemo z ultrazvočnim instrumentom Ultraprobe® in jih zamenjamo z novimi.

Iskanje puščanj plinov in tekočin z instrumenti Ultraprobe®  je enostavno in zelo natančno, saj z njimi zaznamo že izredno majhna puščanja.

M&M prejemnik certifikata ultrazvočnih meritev

Postali smo certificiran partner za uporabo inštrumentov Ultraprobe® podjetja UE Systems za izvajanje meritev ultrazvočnih zračnih valovanj (ustreza standardu ISO 18436-8). Organiziramo tudi interno šolanje, usposabljanje in tehnično podporo v vašem podjetju. Kontaktirajte nas za brezplačni posvet.

Posledice odpovedi ventilov in odvajalnikov kondenzata

Posledice puščanja ventilov in odvajalnikov kondenzata se lahko odražajo kot padec kvalitete izdelkov ter velike energetske izgube. Predvsem pa predstavljajo puščanja varnostna tveganja in lahko privedejo do resnih poškodb oseb ali opreme zaradi vodnega udara kondenzata v parovodu, uhajanj nevarnih snovi in podobno.

Primer izračuna stroška izgube energije pri puščanju odvajalnika kondenzata:

V kolikor je strošek pare cca. 10€/1000kg in je mesto puščanja odvajalnika kondenzata premera 3mm, bi pri tlaku 3,5 bara znašala izguba pare 15kg/uro. Letni strošek puščanja pare takega odvajalnika kondenzata znaša 1.300€. Ob predpostavki, da ima sistem parovoda montiranih 100 odvajalnikov kondenzata in je stopnja odpovedi 25% (povprečje industrije), znaša skupni letni strošek izgube pare 32.500€.

Mnenja uporabnikov instrumentov Ultraprobe® – podjetje Spirax Sarco

Podjetje Spirax Sarco, znani proizvajalec komponent za parovode za meritve puščanj v parovodu priporoča ultrazvočne inštrumente Ultraprobe (vir: Spirax Sarco, IM-P087-36, issue 2): »Z malo izkušnjami ter poznavanjem delovanja odvajalnikov kondenzata so inštrumenti Ultraprobe močno diagnostično orodje za analizo delovanja odvajalnikov kondenzata. Uporabni so tudi za iskanja in odpravljanja puščanj stisnjenega zraka.«

Merjenje odvajalnikov kondenzata in puščanje ventilov z ultrazvočnim instrumentom Ultraprobe®

Meritve odvajalnikov kondenzata z Ultraprobe 10.000®

Kako merimo ali odvajalniki kondenzata puščajo

Kako iščemo puščanja ventilov z Ultraprobe 15.000®

Za pomoč pri ustrezni izbiri ultrazvočnih instrumentov Ultraprobe se obrnite na našega strokovnjaka preko e-maila shop@mm-intercom.si ali preko tel. številke 01/ 52 00 120.