Preprečite strojelome z metodo šok pulzov

2/2/2015

S pomočjo metode šok pulzov lahko povsem natančno ugotovite v kakšnem stanju je vaš stroj!

Preprečite strojelome z metodo šok pulzov

Tako v zasebnem kot poslovnem življenju si želimo, da bi se naprave, vozila in stroji čim manj kvarili. S tem namenom, da bi naša oprema doživela čim daljšo delovno dobo in delovala nemoteno, opravljamo redne servisne preglede. Z razvojem napredne tehnologije so se oblikovale različne metode in postopki ugotavljanja stanja stroja in napovedovanje okvar.

Najpogosteje uporabljena metoda merjenja vibracij je metoda po ISO standardu 10816. Za njeno uspešno obvladovanje je za vsa merilna mesta potrebno predhodno vzpostaviti bazo zgodovinskih podatkov. Analizo stanja stroja skozi opravljene meritve vibracij mora interpretirati izšolan strokovnjak, saj sta strokovnost in točnost tolmačenja frekvence in jakosti vibracij izjemnega pomena za nadaljnje delo stroja. Še natančneje lahko stanje stroja ugotovimo, če ob opravljenih meritvah vibracij, analiziramo tudi iztrošenost mazalnega olja oziroma masti.

Predstavljamo pa vam naprednejšo tehnologijo, ki omogoča popolnoma točno analiziranje stanja stroja tudi neizkušenim uporabnikom brez interpretacije vibracij. Že leta 1969 je bila razvita patentirana metoda SPM t.i. »shock pulse method« oz. metoda šok pulzov. Metoda je bila najprej uporabljena na ladjah za preprečevanje strojelomov med plovbo. Danes pa je SPM metoda standard v svetovni industriji in vodilna metoda preprečevanja strojelomov.

Osnova SPM metode je merjenje vibracij stroja, vendar se osredotoča predvsem na »udarce« povzročene od vrtečih elementov npr. ležajev, zobnikov, itd. Inštrumenti, ki delujejo na osnovi metode šok pulzov, prefiltrirajo le tiste frekvence, ki kažejo na poškodbe vrtečih mehanskih delov. Tako imenovane »čiste« vibracije računalnik pretvori v laičnemu uporabniku enostavno razumljive analize.

Kaj omogoča SPM metoda in kaj so njene prednosti?
S pomočjo metode šok pulzov lahko povsem natančno ugotovite v kakšnem stanju je strojni del. V primeru poškodbe se tega zamenja in s tem preprečimo hujše okvare in zastoje na stroju. Naprava SPM opozori tudi o nezadostni količini maziva in poškodbi, ki je nastopila zaradi nezadostnega mazalnega filma. Inštrumenti SPM to dosežejo z merjenjem amplitude vibracij. Ker kotalna površina ni popolnoma gladka povzročajo kotalni elementi pri vrtenju  ponavljajoče se udarce. Če je ležaj dobro mazan, je moč teh udarcev manjša. Ob pomanjkljivem mazanju pa so udarci močnejši. Še močnejši udarci pa kažejo na resne poškodbe ležajev in drugih strojnih delov.

Kaj pa meritve stanja počasi se vrtečih strojev?
Tako SPM metoda kot metoda merjenja vibracij po standardu ne nudita možnosti dovolj dobrih analiz stanja počasi vrtečih se strojev. Švedsko podjetje SPM, ki je patentiralo metodo SPM, je razvilo tudi izboljšano metodo HD SPM – metoda šok pulzov visoke ločljivosti. Izboljšana metoda HD SPM omogoča tudi analizo stanja izredno počasi rotirajočih strojev– od 0 obratov na minuto naprej. Metoda temelji na SPM metodi in zahtevnih preračunih, ki jih mora računalnik opraviti, da izfiltrira motnje in analizira le udarce vrtečih se delov.

Dostopnost SPM metode v Sloveniji
V Sloveniji se redka podjetja odločajo za preventivno vzdrževanje z merjenjem stanja oz. za analize stanja strojev. Večinoma se za takšne analize odločajo v težji industriji, kjer so okvare strojev izredno drage saj zaradi kompleksnosti strojev zahtevna popravila niso možna v izrazito kratkem času.

Do sedaj so analize strojev opravljale le redka strokovno usposobljena podjetja v Slovenij. Zaradi vse večjih potreb po napovedovanju stanja strojev v manjših podjetjih, je podjetje SPM razvilo cenovno dostopen ročni inštrument za enostavne analize. Cena inštrumentov se gibljejo od okoli 1.000 pa do 2.000 €, vendar se investicija hitro upraviči s prihranki, ki nam jih inštrument omogoči z analizami.


VIDEO VSEBINE

Povezava do filma o metodi SPM HD

Predstavitev inštrumentov Diamond in Emerald 

Predstavitev inštrumenta Bearing checker